Otázka:

Je slovo cmúľať spisovné?

Heslá:

cmúľať

Odpoveď:

 

 

Sloveso cmúľať nájdete vo všetkých lexikografických príručkách slovenského jazyka aj v Pravidlách slovenského pravopisu (všetky príručky sú v elektronickej verzii sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk). Sloveso cmúľať v takejto grafickej podobe je spisovný výraz, významy a príklady jeho použitia  si môžete vyhľadať v lexikografických príručkách na uvedenej stránke.


Otázka z 10. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cmúľať