Otázka:

Prečo sa v názve dňa venovaného planéte Zem píše slovo zeme s malým začiatočným písmenom, t. j. Deň zeme?

Heslá:

Deň zeme

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno zem má viacero významov, v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa ich uvádza päť, pričom väčšinou ide o všeobecné podstatné meno, ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom. Na prvom mieste je význam „obežnica našej slnečnej sústavy obývaná ľuďmi, zemeguľa“. Aj v tomto význame sa slovo zem píše zvyčajne s malým začiatočným písmenom, napr. život na zemi, obývať zem, matka zem. Iba v astronomickej terminológii sa pomenovanie našej planéty chápe ako vlastné meno a píše sa s veľkým začiatočným písmenom, napr. Zem je v poradí tretia planéta slnečnej sústavy, vek Zeme je približne 4,5 miliardy rokov. V názve Deň zeme sa nepoužilo slovo zem ako odborný astronomický termín, ale ako štylisticky bezpríznakové pomenovanie našej planéty (zemegule), ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 10. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Deň zeme