Otázka:

Ako sa tvorí privlastňovacie prídavné meno od francúzskeho priezviska Legendre? Správne je Legendreov symbol alebo Legendrov symbol?

Heslá:

Legendre - Legendrov

Odpoveď:

 

 

Podľa publikácie Karla Sekventa Ako používať francúzske vlastné mená v spisovnej slovenčine francúzske priezvisko Legendre sa vyslovuje [ležandr]. Na rozdiel od grafickej podoby s písmenom e na konci mena v zvukovej podobe sa hláska e nevyslovuje – ide o takzvané nemé e, ktoré sa v písanej podobe v nepriamych pádoch vynecháva, napr. od Legendra, k Legendrovi, s Legendrom. Nemé e sa vynecháva aj pri odvodzovaní privlastňovacieho prídavného mena Legendrov (výslovnosť [ležandrov]). Spojenia, na ktoré ste sa spytovali, majú mať takúto grafickú podobu: Legendrov symbol, matica Legendrových symbolov.  


Otázka z 10. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Legendre - Legendrov