Otázka:

Ktorá podoba je v slovenčine správna: sabrage alebo sabráž?

Heslá:

sabrage, sabráž

Odpoveď:

 

Ak máte na mysli techniku otvárania fliaš šampanského šabľou, v slovenčine sa v súčasnosti používa jej názov v podobe sabrage aj sabráž. Ani jedna podoba zatiaľ nie je spracovaná v slovníkoch slovenského jazyka ani v slovenských slovníkoch cudzích slov, ale odporúčame Vám uprednostňovať adaptovanú podobu (prispôsobenú slovenskému pravopisu) sabráž, ktorá odráža vyšší stupeň zdomácnenia cudzieho slova v slovenčine a zároveň naznačuje aj výslovnosť tohto pôvodne francúzskeho slova, ktoré sa podľa etymológov utvorilo vo Francúzsku v čase napoleonských vojen, keď vojaci pri oslave víťazstva otvárali fľaše šabľami.


Otázka z 10. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sabrage