Otázka:

Počula som, že slovo Tatár pochádza z latinského pomenovania diabla Tartar. Je to pravda?

Heslá:

Tatár, Tartarus

Odpoveď:

 

Pomenovanie Tatár vo význame „príslušník tatárskeho etnika“ má pôvod v turkických jazykoch a jeho etymológia je nejasná. V Stručnom etymologickom slovníku slovenčiny (2015) sa etnonymum Tatár neuvádza a nenájdete ho ani v českých etymologických slovníkoch. V anglických slovníkoch sa výklady v niektorých bodoch odlišujú, ale väčšinou sa ako etymologické východisko uvádza perzský a turecký názov Tátar (s významom „posol na koni“) a domnienky, že toto slovo by mohlo pochádzať z pomenovania Tata, ktorým označovali Mongoli samých seba. S latinským výrazom Tartarus „podsvetie“ (v latinčine ide o prevzatie z gréckeho Tartaros) etnický názov Tatárov etymologicky nesúvisí; v stredoveku sa však tatárski nájazdníci prirovnávali k pekelníkom, v dôsledku čoho sa etnický názov Tatár v niektorých jazykoch zblížil s latinským Tartarus, čo viedlo k vzniku foriem ako anglické Tartar či francúzske Tartare (s nepôvodnou spoluhláskou -r-) vo význame „Tatár“.      


Otázka z 10. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Tatár