Otázka:

Aká je plurálová podoba slova trieslo - triesel alebo triesiel?

Heslá:

trieslo, triesel, triesiel

Odpoveď:

 Pri podstatnom mene stredného rodu trieslo možno akceptovať dvojtvar G pl. triesel/triesiel, ktorý sa uvádza v starom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968). Živosť oboch variantných tvarov v súčasnej jazykovej praxi potvrdzujú doklady z korpusu Omnia Slovaca III Maior (59 výskytov podoby triesel, 89 výskytov podoby triesiel).


Otázka z 03. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu trieslo