Otázka:

Akú podobu má tvar nominatívu plurálu slova gramota? Správne je gramot alebo gramôt?

Heslá:

gramota, gramot, gramôt

Odpoveď:

 

 

Od prevzatých podstatných mien ženského rodu vzoru žena zakončených na -eta, -ela, -esa, -ota, -ola, -ora  sa tvorí genitív plurálu väčšinou s nulovou pádovou príponou bez predlžovania poslednej kmeňovej slabiky, napr. eskorta – eskort, revolta – revolt, zygota – zygot. Podobne možno utvoriť aj G pl. od substantíva gramota – gramot. Tvar G pl. s ô, ktorý  sa uvádza pri podobne znejúcom heslovom slove gavota – gavôt v Súčasnom slovníku slovenského jazyka (1. zv., písm. a – g, 2006), je zriedkavý. Dvojhlásku ô v G. pl. majú napríklad slová ringlota či kapota. Pri slove gramota sa nemôžeme oprieť dostatočne o jazykovú prax, lebo v korpuse Omnia Slovaca III Maior sa našiel iba jeden doklad na tvar gramot a 1 doklad na tvar gramôt, čo je ako doklad jazykovej praxe nepostačujúce. Odporúčame Vám uprednostňovať tvar G pl. gramot, ktorý je systémovejší, nemožno však vylúčiť ani tvar gramôt.


Otázka z 03. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu gramota