Otázka:

Aký je tvar nominatívu množného čísla slova krásno?

Heslá:

krásno

Odpoveď:

 

 

Pri substantíve krásno, ktoré je pomenovaním filozofickej kategórie, možno popri tvare genitívu plurálu krásen s vkladnou samohláskou e teoreticky akceptovať aj tvar krásien s vkladným ie, ktorý sa v dubletoch typu číslo – čísel/čísiel, krídlo – krídel/krídiel, vlákno – vláken/vlákien, súcno – súcen/súcien hodnotí ako novší. Dodávame však, že v korpuse Omnia Slovaca III Maior sme našli iba 2 doklady na tvar krásen a na tvar krásien sa nenašiel jediný doklad, ktorý by potvrdil používanie tohto tvaru v jazykovej praxi.

 


Otázka z 03. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu krásno