Otázka:

Ako sa tvorí nominatív plurálu od slova manna?

Heslá:

manna

Odpoveď:

 

 

Okrem hromadných podstatných mien, ktoré existujú iba v singulári, v slovenčine máme aj substantíva, ktoré majú síce úplnú paradigmu, ale v jazykovej praxi sa používajú takmer výlučne v jednotnom čísle. Patrí medzi ne aj materiálové podstatné meno manna, čo sa odráža aj v spracovaní tohto slova v lexikografických príručkách slovenského jazyka, kde sa neuvádza zakončenie v pluráli. Ani v databáze korpusu Omnia Slovaca III Maior sme nenašli jediný doklad na používanie substantíva manna v pluráli (ani v genitíve, ani v ostatných pádoch).

Slovo manna Vám odporúčame používať ako látkové podstatné mená len v jednotnom čísle, napríklad nazbierali dve vrecia manny alebo autorka spomína dva duhy manny - egyptskú a bambusovú.


Otázka z 03. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu manna