Otázka:

Ako sa nazýva časť náušnice v tvare šraubu, ktorá sa pretiahne cez ucho a prišraubuje sa na ňu ozdobný uzáver, aby sa náušnica nevyvliekla? Je to šróbik, šrobík, šrobik, šrúb alebo šrúbka?

Heslá:

šraub, šrauba, šróbik, šrúb, šrubka, skrutka, skrutkovací uzáver, matička, driek náušnice, kolík náušnice, balónik

Odpoveď:

 

Výrazy šraubšrauba sú hovorové, čo znamená, že sa používajú v neformálnej, familiárnej komunikácii v kruhu priateľov alebo rodiny. Na rozdiel od týchto hovorových výrazov, ktoré sa zaraďujú do spisovnej slovenčiny, výrazy šróbik, šrobík, šrobik, šrúb, šrúbka hodnotíme ako nespisovné.

Štylisticky neutrálny ekvivalent podstatného mena šraub je podstatné meno ženského rodu skrutka. Takisto otáčavý pohyb, ktorým doťahujeme či uvoľňujeme skrutku, sa nazýva skrutkovanie (slovesá priskrutkovať, odskrutkovať).

Časti náušnice, na ktoré sa pýtate, sa nazývajú skrutka (časť so závitom, ktorý sa pretiahne dierkou v uchu) a skrutkovací uzáver, resp. matička (časť, ktorá sa upevní na skrutku a fixuje náušnicu). V odbornej literatúre sa používajú aj pomenovania driek náušnice alebo kolík náušnice, ktorými sa nazýva časť so závitom, a skrutkovací guľatý uzáver (matička) sa nazýva balónik.   

 


Otázka z 13. 02. 2019 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu šraub