Otázka:

Ako sa tvorí prídavné meno od názvu prímestskej časti Šindlovec? Správne je šindlovský alebo šindlovecký?

Heslá:

Šindlovec – šindlovecký/šindlovský, Hlohovec – hlohovecký/hlohovský, Lučenec – lučenecký/lučenský, Harmanec – harmanecký/harmanský, Kostolec – kostolecký/kostolský

Odpoveď:

 

 

Od väčšiny názvov obcí zakončených na -ec sa tvoria dvojtvary prídavných mien, a to príponou -ký, ktorá sa pripája k celému názvu, ako aj príponou -ský, ktorá sa pridáva po odtrhnutí prípony -ec k slovotvornému základu, napr. napr. Hlohovec – hlohovecký aj hlohovský, Lučenec – lučenecký aj lučenský, Harmanecharmanecký aj harmanský, Kostolec – kostolecký aj kostolský. Podobne od názvu prímestskej časti Prešova Šindlovec možno utvoriť prídavné meno šindlovecký aj šindlovský

 


Otázka z 13. 02. 2019 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Šindlovec – šindlovecký/šindlovský