Otázka:

Možno na Slovensku považovať meno Andrea za rodovo neutrálne, vhodné pre osobu v procese zmeny pohlavia?

Heslá:

Andrea, rodovo neutrálne meno, obojrodové meno

Odpoveď:

Ak chápeme rodovo neutrálne meno zjednodušene ako meno, ktoré sa (niekde) vo svete dáva osobám ženského aj mužského pohlavia, môžeme považovať meno Andrea za rodovo neutrálne, vhodné aj pre osobu v procese zmeny pohlavia. Medzi rodovo neutrálne mená ho zaraďuje aj česká jazykovedkyňa Miroslava Knappová v publikácii Jak se bude vaše dítě jmenovat? (2017). V slovenčine zatiaľ nedisponujeme zoznamom mien, ktoré možno jednoznačne považovať za rodovo neutrálne.


Otázka z 13. 02. 2019 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu Andrea