Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše spojenie c/Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika?

Heslá:

Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Odpoveď:

 

V Pravidlách slovenského pravopisu (2013) sa uvádza, že vlastnými menami sú názvy škôl, fakúlt, katedier, rektorátov a dekanátov vysokých škôl (ak sa uvádza ich plný názov), ale organizačné členenie, ako má Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, sa v príručke nerieši. Podľa opisu pracovísk akadémie, ako je uvedený na internetovej stránke www.aos.sk, predpokladáme že Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je samostatné pracovisko približne na úrovni fakulty, preto Vám jeho názov odporúčame písať s veľkým začiatočným písmenom.

 


Otázka z 13. 02. 2019 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika