Otázka:

Ako mám písať slová e-kniha, e-portál a spojenie e-informačná služba na začiatku vety?

Heslá:

e-kniha, e-portál, e-mail, e-banking, e-learning

Odpoveď:

Skrátené výrazy (v ktorých prvá časť e- je skratkou prídavného mena elektronický), či už prevzaté z angličtiny, napr. e-mail, e-banking, e-learning, alebo utvorené podobným spôsobom (väčšinou ide kalky, t. j. pomenovania vytvorené podľa inojazyčnej predlohy doslovným prekladom), napr. e-kniha, e-portál, e-informačná služba, sú všeobecné pomenovania, ktoré sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) píšu s malým začiatočným písmenom. Na začiatku vety sa však vždy píše veľké písmeno a s veľkým začiatočným písmenom treba písať na začiatku vety aj slová s prvou časťou e-, napr. E-knihy nie sú vždy zadarmo. Dodávame, že v jazykovej praxi sa na začiatku vety často uprednostňuje neskrátený variant výrazu, napr. Elektronické knihy nie sú vždy zadarmo alebo Elektronický portál odpadov poskytuje komplexnú evidenciu.


Otázka z 13. 02. 2019 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu e-kniha