Otázka:

Ako mám preložiť anglický výraz pyroforic? V slovníku je ekvivalent samovznietivý, ale v danom kontexte nevystihuje podstatu veci. Môžem "poslovenčiť" anglické slovo pyroforic na pyroforický? A ako sa nazve vlastnosť?

Heslá:

pyroforický, pyrofor, pyroforickosť

Odpoveď:

 

Prídavné meno pyroforický sa do slovenčiny dostalo už dávnejšie z gréčtiny a používa sa ako odborný termín v chémii, hutníctve a technike. Uvádza sa aj v Slovníku cudzích slov (2005), sprístupnenom v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk. V rámci hesla pyrofor nájdete prídavné meno pyroforický aj podstatné meno pyroforickosť.

 


Otázka z 13. 02. 2019 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pyroforický