Otázka:

Aký slovný druh je slovo raz vo vete Budeme sa tešiť z medailí raz alebo dvakrát?

Heslá:

raz, dvakrát

Odpoveď:

Vo vete Budeme sa tešiť z medailí raz alebo dvakrát je slovo raz rovnako ako slovo dvakrát násobná číslovka. V gramatickom aparáte elektronického Ortograficko-gramatického slovníka (prístupný na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV lex.juls.savba.sk) sa uvádza klasifikácia číslovka násobná príslovková.


Otázka z 13. 02. 2019 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu raz