Otázka:

Ako napíšem názov podujatia Stupniansky hodový jarmok, ak chcem na začiatku uviesť jeho 15. ročník (15. stupniansky hodový jarmok)?

Heslá:

číslovka pred názvom

Odpoveď:

Ak sa pred názvom podujatia uvedie číselné označenie jeho ročníka, podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) vlastným menom sa stáva celý názov aj s uvedením poradia daného podujatia. Názov 15. stupniansky hodový jarmok ste napísali správne.


Otázka z 12. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu číslovka pred názvom