Otázka:

Ako skloňujeme názov obchodného centra Monar? Je to v Monari či v Monare?

Heslá:

Monar, bar, sonar, autokar

Odpoveď:

Názov Monar sa skloňuje tak ako slová cudzieho pôvodu zakončené na -ar podľa vzoru dub. To znamená, že v lokáli jednotného čísla má tvar (v) Monare (tak ako bar – v bare, autokar – na autokare, sonar – na sonare).


Otázka z 12. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Monar