Otázka:

Zaujala nás výslovnosť názvu mesta Martin: hoci sa nachádza na strednom Slovensku, Slováci ho vyslovujú tvrdo, naproti tomu Česi ho vyslovujú mäkko.

Heslá:

Martin

Odpoveď:

Mesto Martin bolo pomenované podľa patróna tunajšieho Kostola sv. Martina. Meno Martin má pôvod v latinskom mene Martinus, v ktorom je spoluhláska t [výsl. martinus], preto sa meno Martin v slovenčine vyslovuje tvrdo [martin]. V češtine sa ustálila výslovnosť tohto mena s mäkkým ť [marťin].


Otázka z 12. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Martin