Otázka:

Je gramaticky správna veta Chceme ich prepojiť s bývalými vedúcimi klubov, kto už pracujú?

Heslá:

kto, čo, zámeno kto, zámeno čo

Odpoveď:

Opytovacie zámeno kto vo vzťažnej funkcii zastupuje jednotlivca, napr. Uvidíme, kto mal pravdu. – Zúčastniť sa môže iba ten, kto sa prihlásil do súťaže. – Bol to on, kto jej ponúkol pomoc. Vo vete, ktorú uvádzate, možno použiť tvar nominatívu množného čísla vzťažného zámena ktorý alebo vzťažné zámeno čoChceme ich prepojiť s bývalými vedúcimi klubov, ktorí už pracujú. – Chceme ich prepojiť s bývalými vedúcimi klubov, čo už pracujú.  


Otázka z 12. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu kto