Otázka:

V Pravidlách slovenského pravopisu (2013) sa pri názve Čile uvádzajú obyvateľské mená Čiľan a Čiľanka, ale prídavné meno čilský – Čilská republika. Prečo to nie je čiľský?

Heslá:

Čile, Čiľan, Čiľanka, čilský, Korčuľa, Korčuľan, korčulský

Odpoveď:

Cudzí názov Čile sa vyslovuje [čile], nie [čiľe], preto je v prídavnom mene tvrdé l – čilský. Pri tvorbe obyvateľských mien príponou -an od miestnych názvov, ktorých základ sa končí na l, nastáva alternácia spoluhlásky l so spoluhláskou ľ. Od názvu Čile sú obyvateľské mená Čiľan, Čiľanka. Podobne sa tvoria obyvateľské mená napr. od názvu ostrova Korčula – Korčuľan, Korčuľanka, ale prídavné meno je korčulský.


Otázka z 12. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Čile