Otázka:

Aký je tvar genitívu a lokálu od názvu Lány? Povie sa idem do Lánov a boli sme v Lánoch alebo v Lánach?

Heslá:

Lány

Odpoveď:

Názov českej obce Lány sa v slovenčine skloňuje ako pomnožné podstatné meno mužského rodu podľa vzoru dub. V genitíve na rozdiel od češtiny má tvar Lánov, nie Lán. Skloňujeme ho takto: do Lánov, k Lánom, v Lánoch, za Lánmi.


Otázka z 12. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Lány