Otázka:

V Pravidlách slovenského pravopisu som našla, že názvy severný pól, južný pól sa píšu s malými písmenami. Nezdá sa mi to, veď sú to geografické názvy.

Heslá:

severný pól, južný pól

Odpoveď:

Názvy severný pól, južný pól sú geografické výrazy, ktorými sa nepomenúva nejaký geografický objekt. Patria medzi také názvy ako napr. polárny kruh, zemský poludník, zemský rovník.


Otázka z 12. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu severný pól