Otázka:

Aký charakter má slovo mamka? Vyjadruje kladný alebo negatívny vzťah?

Heslá:

mamka

Odpoveď:

Slovo mamka zaznamenávajú slovenské výkladové slovníky (Krátky slovník slovenského jazyka, 2003; Slovník súčasného slovenského jazyka, 3. zv., 2015; Synonymický slovník slovenčiny, 2004) ako hypokoristické (t. j. vyjadrujúce kladný citový vzťah) pomenovanie matky. V jednotlivých oblastiach Slovenska však oslovenie mamka môže vyjadrovať rozličný odtieň citového zafarbenia, resp. vzťahu k oslovovanej osobe – matke. Kým na východnom Slovensku má slovo mamka kladné citové zafarbenie, na Požitaví sa používa ako štylisticky neutrálne slovo podobne ako slová mama, matka a na strednom Slovensku má príznak citovej nedostatočnosti zo strany oslovujúceho, čiže môžeme hovoriť o hanlivom odtieni. Slovo mamka je teda celoslovenský výraz, ktorého expresívnosť sa v rozličných častiach Slovenska vníma odlišne.


Otázka z 12. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu mamka