Otázka:

Aká predložka sa používa v spojení so slovom citlivosť a so slovom rezistencia? Aké slovo mám používať vo význame "pôsobiaci, účinný proti mikroorganizmom"?

Heslá:

citlivosť, rezistencia, antimikrobiálny

Odpoveď:

V spojení so slovom citlivosť sa používa predložka na – citlivosť na antibiotiká, slovo rezistencia sa viaže s predložkou proti – rezistencia proti antibiotikám.

Vo význame „pôsobiaci, účinný proti mikroorganizmom“ sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G aj v slovníkoch cudzích slov uvádza podoba antimikrobiálny.


Otázka z 14. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu citlivosť