Otázka:

Všimol som si, že namiesto zaužívaného spojenia na jednej strane – na druhej strane sa začalo používať spojenie na jednu stranu – na druhú stranu. Mám to považovať za variantné spojenie?

Heslá:

na jednej strane, na druhej strane, z jednej strany, z druhej strany

Odpoveď:

Spojenie na jednu stranu – na druhú stranu, ktorým sa vyjadruje najmä protikladné tvrdenie, je české. V slovenčine sa toto spojenie ustálilo s väzbou predložky na v lokáli na jednej strane – na druhej strane, napr. Jej preklad je na jednej strane bohatý a mnohovrstevný, na druhej však dokonale zrozumiteľný. Za variantnú možno považovať väzbu daného spojenia s predložkou v genitíve: Jej preklad je z jednej strany bohatý a mnohovrstevný, z druhej však dokonale zrozumiteľný.


Otázka z 12. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na jednej strane