Otázka:

Máme v slovenčine náhradu za české slovo rovnítko?

Heslá:

rovnítko, znamienko rovnosti, znak rovnosti, rovná sa, kružítko, pľuvátko, strúhatko, lízatko, kružidlo, pľuvák, strúhadlo, struhák, lízanka

Odpoveď:

Znak v podobe dvoch vodorovných čiar, ktorým sa v matematike aj iných odboroch vyjadruje rovnosť, totožnosť, zhodnosť niečoho s niečím, sa v slovenčine označuje ako znamienko alebo znak rovnosti. V matematike sa číta rovná sa, napr. 4 + 5 = 9 (štyri plus päť rovná sa deväť). Pomenovanie rovnítko preniklo aj do neodborných textov bežnej komunikácie, v ktorých sa používa na vyjadrenie vzťahu rovnosti, totožnosti nejakých javov, skutočností, subjektov ap. Najčastejšie sa vyskytuje v spojení so slovesami je, dať/dávať, klásť/položiť, napr. medzi ideológiami a režimami je rovnítko; dávať rovnítko medzi absolventa a človeka bez praxe; položiť rovnítko medzi fašizmus a komunizmus. Slovo rovnítko podobne ako iné slová zakončené na -tko (napr. kružítko, pľuvátko, struhátko, lízatko – správne kružidlo, pľuvák, strúhadlo i struhák, lízanka) nepatrí do spisovnej slovenčiny a rovnocenne ho nahradí výraz znamienko či znak rovnosti: medzi ideológiami a režimami je znak rovnosti; dávať znak rovnosti medzi absolventa a človeka bez praxe; položiť znak rovná sa medzi fašizmus a komunizmus.


Otázka z 12. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rovnítko