Otázka:

Koľko slabík má slovo európska? Tri (eu-róp-ska) alebo štyri (e-u-róp-ska)?

Heslá:

európsky, rozdelenie, rozdelenie prídavného mena európsky

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenskej výslovnosti (Kráľ, 2009) samohláskové skupiny ako eu, ea, ua, uo a iné, ktoré sa vyskytujú v cudzích slovách, nepatria medzi dvojhlásky. Samohlásky si tu zachovávajú plnú samohláskovú kvalitu (neskracujú sa) a vyslovujú sa v rozličných slabikách, čím sa líšia od výslovnosti dvojhlások. Vplyvom zdomácňovania pôvodne cudzích slov niektorá samohláska takejto samohláskovej skupiny stráca slabičnosť, čím sa samohlásková skupina mení na jednoslabičné spojenie samohlások. Ak slabikotvornú hodnotu stratí druhá samohláska (obyčajne u), vznikne zo samohláskovej skupiny eu jednoslabičná skupina . Tak je to napr. v slovách leukocyt, reuma, Európa, ktoré sa vyslovujú [leŭkocit, reŭma, eŭrópa]. Pri niektorých takýchto slovách sa pripúšťa dvojaká výslovnosť. To je prípad  prídavného mena európsky, ktoré sa môže vyslovovať a deliť ako štvorslabičné slovo [e-u-róp-sky] aj trojslabičné slovo [eu-róp-sky]. Podrobne sa o tejto problematike dočítate v citovanej príručke i v publikácii Fonetika a fonológia od Á. Kráľa a J. Sabola (1989).


Otázka z 11. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu európsky