Otázka:

Zaujímalo by ma správne písanie názvu kyseliny, ktorá sa v niektorých zdrojoch uvádza ako hippurová, v iných s jedným p – hipurová.

Heslá:

kyselina hipurová

Odpoveď:

Z výkladových slovníkov iba Slovník cudzích slov (2005) zachytáva prídavné meno hippurový, pri ktorom uvádza chemický termín kyselina hippurová. V medicínskej publikácii Vademecum medici (2003) sa názov danej kyseliny zaznamenáva v podobe kyselina hipurová. V jazykovej praxi sa používajú obe podoby. Názov kyseliny sa odvodzuje od gréckeho slova hippos „kôň“, keďže sa nachádza v moči koňa a iných bylinožravcov. S gréckym slovom hippos súvisia aj iné slová, napr. hipoterapia, hipológia, hipodróm; sú to zloženiny s prvou časťou (polopredponou) hipo-, ktorá vyjadruje súvislosť s koňom a v slovenčine sa ustálila v adaptovanej podobe s jedným p. Pri prídavnom mene hipurový možno pozorovať podobný adaptačný proces. Názov kyselina hipurová s jedným p v prídavnom mene sa uvádza aj v Názvosloví organických zlúčenín (F. Devínsky – J. Heger, 2000). Prikláňame sa k tejto podobe názvu.


Otázka z 11. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kyselina hipurová