Otázka:

Píše sa slovné spojenie pre to vo vete Vedci považujú koncentráciu vitamínu D za ideálnu, aj keď pre to neexistujú žiadne dôkazy, ako jedno slovo (preto)?

Heslá:

dôkaz

Odpoveď:

Slovo dôkaz sa viaže s predložkou o, napr. dôkaz o nevine, dôkaz o tom, že zmizol; dôkazy o falšovaní peňazí, dôkazy o existencii pravekého človeka, aj s predložkou na: dôkaz na tvrdenie žaloby, dôkaz na podporu tézy existencie kultúrneho jazyka, dôkazy na to, aby sa dalo niečo urobiť. Preto v danej vete nie je vhodné použiť ani spojenie pre to, ani dôsledkovú spojku preto. Možno v nej však použiť obe predložky: Vedci považujú koncentráciu vitamínu D za ideálnu, aj keď o tom neexistujú žiadne dôkazy. – Vedci považujú koncentráciu vitamínu D za ideálnu, aj keď na to neexistujú žiadne dôkazy.


Otázka z 11. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dôkaz