Otázka:

Ktorý výraz je správny: dozorový prokurátor alebo dozorujúci prokurátor?

Heslá:

dozorujúci, dozorový prokurátor

Odpoveď:

Prokurátor, ktorý vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov, sa nazýva dozorový prokurátor aj dozorujúci prokurátor (porov. výklad prídavných mien dozorový a dozorujúci v Slovníku súčasného slovenského jazyka, 1. zv., 2006).


Otázka z 11. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dozorujúci