Otázka:

Je správne spojenie idem do doktora?

Heslá:

predložka do, do doktora, do nás

Odpoveď:

V spisovnej slovenčine je správne slovné spojenie idem k doktorovi. Väzba s predložkou do, napr. idem do doktora, prišli do nás, je nárečová.


Otázka z 11. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu predložka do