Otázka:

Akú predložku mám používať v spojení so slovom ministerstvo?

Heslá:

ministerstvo, na

Odpoveď:

V spojení so slovom ministerstvo je v miestnom význame náležitá predložka na – na ministerstve, napr. pracuje na ministerstve, vykonávanie kontrolnej činnosti na ministerstve.


Otázka z 23. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 23. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu ministerstvo