Otázka:

Ako je správne: predsmažené alebo predpražené hranolčeky?

Heslá:

predsmažený, predpražený, predpražiť, predsmažiť

Odpoveď:

Výrazy predsmažený, predpražený vznikli zo slovies predsmažiť predpražiť a tie zo slovies smažiť pražiť príponou pred-. Slovesá smažiť pražiť sú obe spisovné a vyjadrujú ten istý význam „tepelne upravovať v horúcom tuku alebo nasucho“; pomocou prípony pred- nadobúdajú modifikovaný význam „(čiastočným) pražením vopred upraviť“. Výrazy predsmažený, predpražený sa vyskytujú najmä v spojeniach predpražené/predsmažené hranolčeky, predpražená/predsmažená cibuľa, predpražené/predsmažené polotovary. Rovnako sa vopred tepelne upravuje káva, ale pre ňu sa používa výlučne výraz predpražená káva.


Otázka z 11. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predsmažený