Otázka:

Pravidelne sa stretávam v textoch so slovom prítulný s tvrdým l. Nemalo by v ňom byť mäkké ľ – prítuľný?

Heslá:

prítulný, prítulne, prítulnosť

Odpoveď:

Hoci má prídavné meno, na ktoré sa pýtate, pôvod v slovese pritúliť, v ktorom je mäkká spoluhláska ľ, v prídavnom mene je tvrdé l, napr. Má jeden rok, je veľmi milý a prítulný. Takto sa pravopis ustálil aj v iných slovách pochádzajúcich z rovnakého základu, napr. útulný, útulok. Spoluhlásku l píšeme aj v príslovke a podstatnom mene, ktoré sú od adjektíva prítulný odvodené, napr. Ľadové medvieďa Knut už nevyzeralo tak chutne a prítulne. – Prítulnosť a maznanie zostáva dôležité v tomto veku.


Otázka z 11. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prítulný