Otázka:

Ako je správne: chrupavka alebo chrupka?

Heslá:

chrupka, chrupavka

Odpoveď:

Slovo chrupavka je hovorové. Ak sa však máme vyjadriť medicínsky/presne odborne, spojivové tkanivo, ktoré obaľuje kĺbové plochy kostí, označíme slovom chrupka.


Otázka z 11. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu chrupka