Otázka:

Ako sa v slovenčine správne píše názov fotografa pracujúceho pre bulvár, ktorý prenasleduje celebrity? Skloňuje sa toto slovo, a ak áno, akú podobu má množné číslo?

Heslá:

paparaco - paparacovia, paparazzo - paparazzovia

Odpoveď:

 

 

Z údajov v hesle paparaco v Slovníku cudzích slov vyplýva, že v súčasnosti sa hodnotia ako pravopisne správne grafické podoby paparaco paparazzo, obe podstatné mená sú mužského rodu, obe sa skloňujú a v genitíve jednotného čísla majú príponu -a, t. j.  paparaca, paparazza. Gramatická charakteristika (-a m.) uvádzaná za druhou podobou heslového slova sa vzťahuje na obe slová. Keby sa ich gramatická charakteristika odlišovala, napr. jedno zo slov by bolo nesklonné, signalizovalo by sa to skratkou neskl.

            Podrobnejšiu gramatickú charakteristiku slov paparaco, paparazzo nájdete v Ortograficko-gramatickom slovníku na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://lex.juls.savba.sk (táto lexikálna databáza slúži ako východiskový materiál pri tvorbe nasledujúcich zväzkov SSSJ a postupne sa bude dopĺňať o ďalšie informácie, ako je výklad slova a exemplifikácie). V nominatíve množného čísla má slovo paparaco tvar paparacovia a slovo paparazzo tvar paparazzovia. Veta, na ktorú ste sa spytovali, má mať podobu Sme novinári, nie paparacovia (resp. paparazzovia).


Otázka z 28. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu paparaco - paparacovia