Otázka:

Zaujíma ma význam slova "korbeľa" z pranostiky Keď Mária končí s prázdnou korbeľou, tak Blažej požehná polia veľkou burinou.

Heslá:

korbeľa

Odpoveď:

 

 

V slovenských lexikografických príručkách nemáme podstatné mená ženského rodu korbeľa ani korbeľ, ktorým by zodpovedal tvar inštrumentálu jednotného čísla (s) korbeľou. V slovníkoch sprístupnených na našej stránke slovnik.juls.savba.sk nájdete iba neživotné podstatné meno mužského rodu korbeľ pôvodom z nemčiny, ktoré sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písmená h – l, 2011) vykladá ako „špeciálna valcovitá al. kužeľovitá nádoba s uchom a odklápacím vrchnákom, určená na pitie vína al. piva (používaná najmä v minulosti); jej obsah: zdobené fajansové korbele; zbierka cínových korbeľov; posedieť si v krčme s korbeľom piva; má rád plný k.; Vyleje do seba korbeľ medoviny. [J. Horák]“.

Ako substantívum mužského rodu je slovo korbeľ (džbán na pitie piva) spracované aj v Historickom slovníku slovenského jazyka (2. zväzok, písm. k – n, 1992), ako aj v Slovníku slovenských nárečí (1. zväzok, písm. a – k, 1994), v ktorom sa však uvádzajú odlišné významy slova korbeľ v niektorých nárečiach, a to „pozdĺžny ručný kôš“ (Hliník nad Hronom) a v hontianskom a novohradskom nárečí „druh jednoduchej kolísky formy korýtka“.


Otázka z 28. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu korbeľa