Otázka:

Ako je správne: 4 krát alebo 4-krát?

Heslá:

4-krát, krát, raz, 4×

Odpoveď:

 

 

Násobné číslovky s druhou časťou -krát môžeme v slovenčine písať troma spôsobmi: buď slovom – štyrikrát, alebo číslicou a slovom – 4-krát, alebo pomocou znamienka násobenia ×, napr. originálne súčiastky sú 4× drahšie. Tretí spôsob písania je pomerne zriedkavý, využíva sa napríklad v krátkych reklamných textoch (upútavky, slogany) so špecifickou grafickou úpravou. Okrem toho môžeme ten istý počet vyjadriť pomocou podstatného mena raz, ktoré sa skloňuje podľa vzoru dub – 4 razy (slovami štyri razy).    


Otázka z 28. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu 4-krát