Otázka:

Čo znamená transparentný v spojeniach transparentné riešenie problému a transparentná objednávka?

Heslá:

transparentný

Odpoveď:

 

 

Úlohou našej jazykovej poradne je pomáhať riešiť otázky týkajúce sa používania slovenského jazyka, na ktoré nemožno nájsť odpovede v základných a všeobecne prístupných príručkách. Významy slov, ktoré sú bežnou súčasťou našej slovnej zásoby, Vám odporúčame vyhľadávať v základných lexikografických príručkách sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.

Pri prídavnom mene transparentný sa v slovníkoch ako druhý uvádza význam: „priezračný (význ. 2), priehľadný, jasný, zrejmý: transparentná politika“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka) či „ľahko pochopiteľný, priezračný: transparentný výklad zákona“ (Slovník cudzích slov).

Transparentné riešenie problému je prehľadné, jasné, ľahko pochopiteľné riešenie, a takisto transparentná objednávka je objednávka formulovaná jasne, pochopiteľne, prehľadne.


Otázka z 28. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu transparentný