Otázka:

Aké i/y napíšem vo formulácii V prípade, že ste vo výkone trestu zaradení/-ý do práce, ak oslovujem kolektívneho adresáta?

Heslá:

kolektívny adresát

Odpoveď:

V prípade, ak oslovujeme kolektívneho adresáta, teda obraciame sa na viac osôb odlišného pohlavia, používame tvar množného čísla mužského rodu, a to nielen pri slovesách, napr. Vážení klienti, boli ste vybraní... Aj keď nepoznáme širší kontext vety, ktorú uvádzate, mohla by byť (napr. v korešpondencii) určená aj individuálnemu príjemcovi, teda jednej osobe, ktorej vykáme, a v takom prípade sa príčastie zaradený použije v jednotnom čísle: V prípade, že ste vo výkone trestu zaradený do práce...


Otázka z 26. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kolektívny adresát