Otázka:

Je správne spojenie nastúpiť na výkon trestu alebo nastúpiť do výkonu trestu?

Heslá:

výkon trestu, nastúpiť na výkon trestu, nastúpiť do výkonu trestu

Odpoveď:

 

V slovných spojeniach nastúpiť do výkonu trestu, nastúpiť na výkon trestu sú z jazykového hľadiska prípustné obe predložky, no v legislatívnych dokumentoch (napr. v Trestnom poriadku) sa používa slovné spojenie nástup do výkonu trestu.


Otázka z 26. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu výkon trestu