Otázka:

Aký význam má fráza vstať ľavou nohou, resp. vykročiť ľavou nohou? Znamená to úspech alebo neúspech?

Heslá:

vstať ľavou nohou, vykročiť ľavou nohou, frazémy

Odpoveď:

Frazémy, ktoré uvádzate, nemajú rovnaký význam. Frazéma vstať (z postele) ľavou nohou znamená „mať od rána zlú náladu“ a uvádza sa aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) v rámci hesiel ľavý, noha vstať. Frazéma vykročiť ľavou nohou sa nevyskytuje v nijakom slovníku, no spomína sa v diele Antona Habovštiaka Dni sviatočné i všedné (Spolok sv. Vojtecha, 1995): „V ľudových vrstvách na Slovensku neboli ojedinelé ani poverové prejavy a poverčivé úsudky. Niektoré zvyšky pretrvali až do dnešných čias (napríklad povera, že ťa stihne nešťastie, ak vykročíš ľavou nohou...).“


Otázka z 26. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vstať ľavou nohou