Otázka:

Môžem použiť namiesto spojení obyvateľ Sodomy a Gomory jednoslovné pomenovanie Sodomčan a Gomorčan?

Heslá:

Sodoma, Gomora, Sodomčan, Gomorčan, obyvateľ Sodomy, obyvateľ Gomory

Odpoveď:

Obyvateľské mená Sodomčan Gomorčan sú známe nielen z Biblie, ale vyskytujú sa aj v beletrii a publicistike. Sú pravidelne utvorené príponou -čan a vhodne nahrádzajú opisné pomenovania obyvateľ Sodomy a obyvateľ Gomory.


Otázka z 26. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Sodoma