Otázka:

Ako sa skracuje akademický titul doktor filozofie? PhD., Ph. D. alebo PhD bez bodky?

Heslá:

PhD., Ph.D., JUDr., RNDr., MUDr., doktor

Odpoveď:

Vedecko-akademický titul doktor filozofie (z lat. philosophiae doctor) udeľovaný absolventom doktorandského štúdia má skratku PhD. s bodkou na konci. Rovnaká skratka tohto titulu sa uvádza aj v zákone o vysokých školách (§ 54 ods. 15). Skratka titulu doktor filozofie Ph.D. s bodkou za skratkou Ph. sa používa v českom prostredí. Bodka za celou skratkou sa na Slovensku podľa slovenskej legislatívy používa aj v iných akademických či vedeckých tituloch napriek tomu, že sú zložené z viacerých slov, napr. JUDr. – iuris utriusque doctor, RNDr. – rerum naturalium doctor, MUDr. – medicinae universae doctor, CSc. – candidatus scientiarum.


Otázka z 26. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu PhD.