Otázka:

Používam sloveso očesať aj učesať. Sú obe správne?

Heslá:

očesať, učesať

Odpoveď:

 

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), sprístupnenom na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra slovniky.juls.savba.sk, sú pri slovesách, na ktoré sa spytujete, uvedené tieto významy:

očesať –„1. česaním očistiť (srsť zvierat); 2. česadlom uhladiť; 3. hrabľami upraviť na povrchu“,

učesať – „upraviť hrebeňom al. kefou“.

Z uvedeného výkladu vyplýva, že v súvislosti s česaním a úpravou vlasov sa používa slovo učesať.


Otázka z 26. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu očesať