Otázka:

Ako sa správne nazývajú francúzske cukrovinky z madľovej múky? Sú to makrónky alebo makarónky?

Heslá:

makrónka, makrónky, makarónky, macronky, makarónka, macronka, macaronky

Odpoveď:

Tieto cukrovinky majú pôvod v Taliansku a k nám sa dostali cez Francúzsko. V slovenčine sa ustálene nazývajú makrónky, hoci v cudzojazyčných textoch na obaloch si môžete niekedy prečítať talianske názvy macarone, maccarone alebo maccherone či francúzsky názov macaron.  V angličtine sa používa podoba macaron macron.

Slovenský ekvivalent makrónka sa v takejto grafickej podobe uvádza nielen v starom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968), ale aj v Slovníku cudzích slov (2005) a v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2015). Podstatné meno ženského rodu makrónka sa skloňuje podľa vzoru žena a v genitíve množného čísla má pádovú podobu makrónok.


Otázka z 23. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 23. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu makrónka