Otázka:

Nie je slovo obor čechizmus?

Heslá:

obor

Odpoveď:

Vo význame „skupina čísel“ sa v matematickej  terminológii, ako uvádzate vo svojom e-maile, používa slovo obor, napríklad obor komplexných čísel, obor rovnice, obor funkcie. Slovo obor v uvedenom význame má pravdepodobne pôvod v češtine a zaraďuje sa do skupiny slov, ktoré sa vzhľadom na svoju ustálenosť ponechali v slovenčine ako fungujúce odborné termíny. Pre úplnosť treba dodať, že vo význame „oddelenie, oblasť, okruh, sféra, odvetvie, úsek” je správne iba slovo odbor, napr. vedný odbor, výrobný odbor, bytový odbor.


Otázka z 05. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu obor