Otázka:

Ak použijem vo vete zátvorky, mám písať bodku pred pravou zátvorkou alebo až za ňou?

Heslá:

bodka za zátvorkou, bodka, zátvorky, bodka za skratkou

Odpoveď:

 

 

Keď je text v zátvorkách súčasťou vety alebo súvetia, píše sa bodka až za pravou zátvorkou, teda za celou vetou (súvetím), napr. Doména je časť internetovej adresy, ktorá návštevníka nasmeruje na miesto, kde sú uložené dáta, ktoré chcete návštevníkovi zobraziť (napríklad obsah vašej webovej stránky).

Text v zátvorkách však môže mať aj charakter samostatnej vety, ktorá dopĺňa informácie z predchádzajúcej vety ukončenej bodkou, začína sa veľkým začiatočným písmenom a je ukončená bodkou pred pravou zátvorkou, napr. Logomark je grafický symbol/piktogram. (Typickým príkladom je odhryznuté jablko v logu Apple.) S takýmito vetami sa v jazykovej praxi stretávame zriedkavejšie, ale sú takisto pravopisne správne.

            Vety so zátvorkami, na ktoré ste sa spytovali, majú správnu pravopisnú podobu okrem vety Online (internetový) marketing je pojem, ktorý označuje činnosti, postupy a nástroje, ktoré sa v prostredí internetu snažia naplniť zadané ciele (získať nových návštevníkov, zvýšiť tržby atď.), v ktorej chýba bodka za zátvorkou. Je síce pravda, že za skratkou s bodkou na konci vety sa už ďalšia bodka nepíše, ale ak za skratkou nasleduje ešte zátvorka, píše sa ďalšia bodka za zátvorku. Veta má mať takúto grafickú podobu: Online (internetový) marketing je pojem, ktorý označuje činnosti, postupy a nástroje, ktoré sa v prostredí internetu snažia naplniť zadané ciele (získať nových návštevníkov, zvýšiť tržby atď.).      


Otázka z 31. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bodka za zátvorkou