Otázka:

Aký pôvod má názov obce Potôň? Mám v názve mojej chovnej stanice zanechať názov obce Orechová Potôň alebo sa tento výraz dá vyjadriť aj inak?

Heslá:

Potôň, Orechová Potôň

Odpoveď:

 

S otázkou o pôvode názvu Potôň sme sa obrátili na PhDr. Milana Majtána, DrSc., ktorý sa venuje uvedenej problematike.

Názov obce Potôň pravdepodobne súvisí so starším slovenským slovom toňa vo význame „hlbočina v rieke alebo v jazere (kde sa zdržujú väčšie ryby); miesto vo vode, kde nevidieť dno, stojatá voda“, ktoré sa vyskytuje aj v nárečiach. Zároveň dodávame, že názvy obcí, podobne ako aj iné geografické názvy alebo názvy firiem sa do cudzích jazykov neprekladajú. Odporúčame Vám v názve chovnej stanice ponechať názov obce Orechová Potôň v tejto podobe.

 


Otázka z 27. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 05. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Potôň